OPEN PONT D'INCA NOU (VET JUN-VET)

Club Tenis Pont d'Inca Nou

Vet. +35 / Vet. +40 / Vet. +45 / Vet. +55 / Vet. +60 / Vet. +65

  • Límite inscripción 09/06/2013
  • Fecha de inicio 24/06/2013
  • Fecha fin 30/06/2013

Club Tenis Pont d'Inca Nou / 971795140 / 627433676 / clubtenis@hotmail.com / clubtenis0@gmail.com / www.tenispontdincanou.com